A repozitóriumról

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsżoktatásról 53/A. §, valamint a Kormány 1167/2014. (III. 25.) Korm. határozata tudományos közlemények közzétételérżl szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról jogszabálynak megfelelve a Nyugat-magyarországi Egyetem az intézmény oktatói/kutatói/PhD hallgatói PhD értekezéseit DOI számmal látja el és a Magyar Tudományos Mżvek (MTMT) tárában rögzíti, teljes szövegż nyilvánossá tételét a NYME Doktori Repozitóriumban - http://doktori.nyme.hu biztosítja.

A Doktori Repozitórium a tervek szerint az integrált Nyugat-Magyarországi Egyetem létrejötte (2000. január 1.) után megvédett doktori értekezéseket tartalmazza. A Nyugat-Magyarotszági Egyetem az induló adatbázisba az OKM doktori (2007-ig) és a saját PhD adatbázisaiból betölti és kiegészíti az Egyetemen megvédett disszertációkat.
A Központi Könyvtár együttműkődve a Doktori Iskolákkal folyamatosan pótolja a korábban készült, de még nyilvánosságra nem hozott dolgozatokat.
A repozitóriumban tárolt anyagok - a kormányrendeletben biztosított kivételek figyelembevételével - szabadon hozzáférhetőek.