Works by discipline "agricultural sciences > forestry and wildlife management"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | V | Ó
Number of items at this level: 44.

A

Andrési Dániel (2019) MESTERSÉGESEN KIALAKÍTOTT LÉKEK HATÁSA KÉT VAS MEGYEI ERDŐ FUTÓBOGÁR-EGYÜTTESÉRE. PhD, Soproni Egyetem.

B

Bazsó Tamás (2018) Korszerű műszerek és mérési módszerek vizsgálata az erdőtérképezésben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Benke Attila (2015) A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bereczky Leonardo (2016) Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations? PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bolla Bence (2017) Hidrológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén lévő erdőállományok természetvédelmi kezeléséhez. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

C

Cseke Klára (2013) Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csenger Lajosné (2020) „A környezeti ártalmak egészségügyi vonatkozásai és azok megismertetésének lehetséges módjai a környezetpedagógiában”. PhD, Soproni Egyetem.

Csáfordi Péter (2014) FACTORS INFLUENCING SEDIMENT TRANSPORT ON THE HEADWATER CATCHMENTS OF RÁK BROOK, SOPRON. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csáki Péter (2020) A klímaváltozás hatása a vízkészletekre a felszínborítás figyelembevételével. PhD, Soproni Egyetem.

Csépányi Péter Albert (2018) Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai bükkösökben és cseresekben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

D

Dremmel László (2015) A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

E

Eredics Attila (2015) Környezeti tényezők hatása erdei fák fiziológiai állapotára. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

F

Facskó Ferenc (2014) Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Farkas Attila (2019) VÖRÖS RÓKA (VULPES VULPES) ÉS ARANYSAKÁL (CANIS AUREUS) TÁPLÁLKOZÁSI KAPCSOLATAI DÉL-ROMÁNIÁBAN. PhD, Soproni Egyetem.

Fodor József Tamás (2018) A VADDISZNÓ MOZGÁSKÖRZETÉNEK ÉS SZAPORODÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA ROMÁNIAI ÉLŐHELYEN. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Folcz Ádám (2017) A gyérítések rövidtávú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

G

Gulyás Krisztina (2020) A klímaváltozás hatása a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) elterjedésére és produkciójára. PhD, Soproni Egyetem.

Győri-Koósz Barbara (2015) Az ürge [Spermophilus citellus (LINNAEUS, 1766)] táplálék-preferenciájának vizsgálata hazai természetes és féltermészetes élőhelyeken florisztikai kompozíció- és mikrohisztológiai hullatékelemzéssel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

H

Horváth Attila László (2015) Többműveletes fakitermelő gépek a hazai lombos állományok fahasználatában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth Bálint Győző (2015) Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hámori Dániel (2019) A kuvik Athene noctua (Scopoli, 1769) konzervációbiológiai vizsgálata a Kiskunságban. PhD, Soproni Egyetem.

K

Kelemen Géza (2015) Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kerényi-Nagy Viktor (2016) A Kárpát-medencei Crataegus taxonok revíziója. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kisfaludi Balázs (2018) Nagy látogatottságú erdészeti feltáróutak közjóléti forgalmának mérése és elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kollár Tamás (2018) Lékek természetes felújulásának vizsgálata átmeneti üzemmódú kocsányos tölgyes, kocsánytalan tölgyes és cseres állományokban a Délnyugat-Dunántúlon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Korda Márton (2019) A Magyarországon inváziós fafajok elterjedésének és elterjesztésének története. PhD, Soproni Egyetem.

M

Major Tamás (2014) Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mertl Tamás (2020) A magánerdő tulajdonosok és tulajdonok. PhD, Soproni Egyetem.

Molnár Dénes (2018) Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdő-ben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Molnár Miklós (2015) A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

N

Nagy László (2017) A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terje-désének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy Gabriella Mária (2015) Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Németh Tamás Márton (2019) A fürj Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) vizsgálata agrárkörnyezetben, különös tekintettel az élőhelyválasztásra. PhD, Soproni Egyetem.

P

Papp Viktória (2018) Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

S

Schmidt Dávid (2013) A Pannonhalmi-dombság félszáraz gyepjeinek összehasonlító vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szabó András (2019) Telepített akác, nemesnyár és kocsányos tölgyállományok hatása a talajvízre az Észak-Alföldön. PhD, Soproni Egyetem.

Szépligeti Mátyás (2016) Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nem-zeti Park gyepterületein. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sárándi-Kovács Judit (2015) Vízi és talajban élő Phytophthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

T

Tari Tamás (2019) Gímszarvas táplálkozásának és élőhelyhasználatának jellemzői és szerepük a rágáskár kialakulásában a Soproni-hegyvidéken. PhD, Soproni Egyetem.

Tirják László (2016) A Dévaványai túzokvédelmi mintaterület működtetésének ökológiai alapvetése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóth Tamás (2018) Az adriai Cres-Lošinj-szigetcsoport (Horvátország) herpetológiai viszonyainak vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóth Viktória (2014) A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Staudinger 1870) populációgenetikai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

V

Velekei Balázs Attila (2016) Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara Lichtenstein 1823) filogeográfiai vizsgálata a Kár-pát-medencében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Ó

Ónodi Gábor (2017) Magyarországi harkályfajok élőhely preferenciájának összehasonlító vizsgálata invázi-ós fafajokkal fertőzött fűz-nyár ártéri erdőkben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

This list was generated on 2020. június 3. 22:16:42 CEST.